Cesta: turistika » miesto

Miesto, Slovensko

Miesto v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 ks miesto.

miesto inde

Stredné Slovensko (28775x), Východné Slovensko (25356x), Západné Slovensko (21678x), Prešovský kraj (16140x), Banskobystrický kraj (16096x), Žilinský kraj (12693x), Zemplín (10384x), Trenčiansky kraj (9689x), Košický kraj (9252x), Nitriansky kraj (7625x), Gemer (5721x), Spiš (4808x), Trnavský kraj (4406x), Liptov (2959x), Horehronie (2875x), Turiec (2628x), okres Rimavská Sobota (2455x), Orava (2449x), Záhorie (2427x), okres Levice (2289x), okres Bardejov (2129x), okres Rožňava (2097x), Kysuce (2077x), Bratislavský kraj (2054x), okres Veľký Krtíš (2024x), okres Prešov (1999x), okres Žilina (1930x), okres Považská Bystrica (1853x), okres Humenné (1844x), okres Michalovce (1747x)

Miesto, Slovensko:, 1 z 17

Vlčia skala, Tri cesty, Cierna dolina, Dráhy, Pod Košňovcom, Tokárňa, Od kostola, Rakytovo, Baba, Zákľuky, Pod horou, Senčiačka, Konopnice, Kazická Kýčera, Široké kľukaté, Medziastrovie, Nad studienku, Pod Osojom, Vološinec, Randálky, Pod hrabinami, Pod Kalinou, Záhumnia, Dráhy, Roveň, Želiarske zeme, Malá hoľa, Olšiny, Za humnami, Nad lúkami, Od Ricierovej, Hon Jabloňovisko, Piesky, Široká zem, Hŕbok, Levárske, Močidlá, Poľana, Chotarňa, Klinový vrch, Roh, Lúka, Starý kvartieľ, Rybárska, Kapustniská, Konopiská, Roviny, Martinov laz, Za humnami, Podzáhradie, Kliny, Križniaky, Haluzina, Hudašky, Grúň, Zomotva, Na lány, Uhliská, Kopanice od dvora, Kečovská dolina

Miesto, Slovensko:, 2 z 17

Podhora, Stredný hrun, U hrádku, Maly Sietenec, Na Galkách, Bobalkov hŕbok, Kováčova jama, Turniská skala, Hlboký, Krížna, Pri hruške, Breziny, Mociare, Lúky za jarkom, Bakalová, Na boku Šimana, Bránikov laz, Kucince, Okrúhle zadné, Horné Pažitie, Roveň, Hlboký Rakovček, Štummerová hora, Lačná studňa, Tŕpkové, Topole, Mlynské, Kolená, Kláštorské, Do uhliska, Tretie siatie, Budinovka, Driečne lúky, Spoločný pasienok, Chmeľov, Pri mlyne, Lazy, Dechtenica, Na Stráži, Nad lazom, Vrchovinka, Trebenice, Priehalina, Kruh, Bakanovec, Veľký kút, Predný Cingrik, Na Skale, Kliny od hradskej, Na dolci, Dolný zverinec, Zbojisko, Lúky, Doliny, Dolné lúky, Na Kamenicu, Kovalica, Paľkovská, Čertiaž, Pod horou

Miesto, Slovensko:, 3 z 17

Ďateliniská, Lance, Furmanec, Skotňa, Dráhy, Bystrička, Hajdúsky jarok, Lúhy, Za verši, Repnica, Pri Brezových húšti, Kaplna, Cerka, Straňane dolinka, Mešťáci, Dolný diel, Pod Čiernym vrchom, Kuricovia, Brezinky, Malá Kamenná, Hradisko, Konopiská, Záhumnie, Záhronie, Šimkeje hora, Pod háj, Dolné pláne, Povrazíky, Šibenice, Za železnicou, Za Húšťavkou, Nová hora, Krátka Čremovie, Gobiš, Dolina, Zalivska, Urbársky les, Podbrežie, Nollovky, Pod Hŕbkom, Bučáky, Rokyty, Lazy, Drienková dolina, Kurucské, Pastovky, Polanské, Podhradči, Vápence, Bartová, Blatné, Batov, Pri trhynskom chotári, Topole, Za potôčkom, Krátke, Surovieš a Pod čelom, Lúky, Chabdie, pod Lieskovcom

Miesto, Slovensko:, 4 z 17

Nižná hora, Medzi debrami, Poľana, Štít, Kapustnica, Kotacova, Bražné, Hôrky, Potoky, Lúčky, Stráň, Pod hájik, Kopanice, Tŕstie, Milané, Za vrchom, Závaly, Tisová grúň, Góré, Velky pasienok, Šiatrikovská, Štvrtky, Piesočná, Za lúhy, Štefanove hrudy, Vrchoviny, Halgasove, Do scoba, Polianska hora, Dielnice, Žliabky, Rovne, Hrubé prostredné, Holúbková, Skalné, Záhrady, Hory, Hájka, Koncom hory, Kyčerka, Banská, Kozáčky, Kapustianky, Čerovka, Predné jamy, Predné lúky, Kamjani, Kráľové, Pri majeri, Slatiny, Hlboká dolina, Dolné konopniská, Uzke, Havrania, Hrabová studňa, Nad Uričky, Opinský potvôčik, Benadné, Z dola vyšného potoka, Hora

Miesto, Slovensko:, 5 z 17

Vyhnátová, Pod sosnami, Jamy, Osično, Kohútove kopanice, Solisko, Štefanovská, Močiar vyšný, Horné lazy, Stančová od Ustianského, Južný palác, Dolné Zámenky, Jašterová, Poľana, Dolky, Nad Prisičami, Stráň, Bukovina, Koňský, Černejky, Macovská tabuľa, Švarcovská, Galov, Kopanice, Stredná hora, Vyše dediny, Čertove komory, Pod hôrkami, Pri dubských ohradách, Boky, Jazero, Križáková, Pavlovce, Pod jarkami, Ohrázka, Nižný dubík, Za dolom, Vrchpotok, Predné diely na Nemčiňany, Lacovo, Hrb, Zadný Tisovec, Egrés, Popova, Lány, Jozefské, Žliabky, Okrúhla, V bôčku, Pasienok, Kobylie, Behynce, Čertov Ker, Doliny, Pod Lebeňu, Medzi stupami, Vyšná Maša, Dolné viničky, Bernkapp, Pod háj

Miesto, Slovensko:, 6 z 17

Breziny, Kotliny, Hložiny, Puškátske, Rovina, Pod Belovarkou, Bradlisko, Kráľova studňa, Koblihov, Zadné Chríby, Na Dlhej, Helenino, Mikušovci, Vyšné Breziny, Dolnovské zarúbanie, Nižný Príslop, Pereduľ, Cankrovské, Pod Halkúskami, Kamence, Prýpor, Pri jedli, Sihoť, Plavy, Čoliská, Obecná lúka, Staré, Širmahok, Stráň pod viničkami, Pod majer, Rybník, Diely pri červenej vŕbe, Lopatiny, Rybník, Do brezia, Nad klokucka, Vládne, Pred hrebienkom, Vr ta, Kopanec, Do chrasti, Záhumnie, Jánošíkova, Do vápenky, Prostrednô, Kamenište, Vrch, Dolný jazyk, Dvor Cike, Stredný vrch, Pažite, Pod Vasilovou, Polianky, Podbočie, Pod Hoľu, Lipa, Huste, Vyšný lán, Pri bráne, V jamke

Miesto, Slovensko:, 7 z 17

Belecký luh, Šurice, Za záhradami, Pod Tlstou horou, Vyšná roveň, Pod Veterníkom, Listy, Draxinovo, Za Lány, Lackov diel, Patočiny, Úbočie, Hôrka, Pri záhradkách, Šmigrunt, Prídeľ, Šterbňa, Hrun, Nad podhornou cestou, Lintich (Šuster, Futák, Hltouská), Pri Chudých stodolách, Rúbanisko, Skalka, Panské, Zadný táľ, Pri cintoríne, Medzi potoky, Medvedí posed, Gašparová, Les, Vyše Pátrovej, Pri mlyne, Turkov vrch, Brusná, Zaperelisky, Koziareň, Grochová, Grúnik, Jendorové, Konča humien, Brešov vrch, Tomášové huty, Skala, Peňaženka, Trnava, Rovne, Vrstevník, Ostrá hora, Pisárova dolina, Španlúky, Mláčky, Za pastierňou, Hrebenačka, Kliny, Petrušky, Pod Kamencom, Močiar, Lieštiny, Na hrunkoch, Za múrom

Miesto, Slovensko:, 8 z 17

Pod Drienčinou, Barborovo závodie, Bukový vrch, Helnerová, Pod stráňou, Hlboké, Belavá hlina, Udin, Záruby, Geršeny, Vatriska, Chrobáková, Frankovo uhlisko, Lazčekova úbočka, Pod Dúbravou, Staré pole, Na vrchoch, Pod úbočou, Zadný Krnáč, Vrch Ipľa, Za závozom, Potok pod Lazy, Háj, Dlhé, Perešovské, Pod skalkou, Prúty, Mŕtva hora, Ostrenec, Koryto, Kukučky, Pod Minčolom, Za Holou horou, Ambrušov kopec, Barvinkovo, Lúky vyše priehona, Nad Nemcami, Breh, Starý hon, Čierťaž, Veľké Dĺžiny, Vinice a Pod vinicami, Kopanice, Baboš, Hrušovec, Húšťava, Panske za mlakou, Od Pustého, Hoštačina, Skalný hrb, Kratiny, Vinohrady, Pri hrubej doline, Lazy, Plánky, Lúčky, Kamenice, Kamenné, Volovec, Jánošíkova skala

Miesto, Slovensko:, 9 z 17

Od levočského, Dlhé, Mlynisko, Hlboké, Prostredné pole, Tretí diel, Nad Beňovcom, Polianky, Jaškovica, Dedinská, Podvŕbie, Pod bučinou, Široké diely, Svetlé pole, Krajný vrch, U Topoľa, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Vrchovina, Biela studňa, Na prosniskách, Pred Kadlubkom, Panská jabloň, Dolné gazdovské, Dolinky, Šramková, Vinice, Roveň, Široké lúky, Pod kalistom, Kapustiská, Mistrovec, Vrch, Kalzenová hora, Pažerák, Pávkova, Na chotári, Pastierske, Zadný podchríp, Noviny, Grófovo, Vražiny, Čiemičky, Eresveň, Luhy, Za Strážou, Novosadky, Boďová, Dolinky, Kopane, Úboč, Okrúhla dubina, Sekliny, Dobogov, Hon medzi hr dzami, Babina, Za majerom, Kapustnisko, Varheď, Laskovo, Bláne

Miesto, Slovensko:, 10 z 17

Pod kalicou, Hurka, Peťovský háj, Chotáre, Horná pastvina, Tabla, Jablonka, Veľké režniská, Mostíky, Smrekovo, Za železnicou, Slavkov vŕšok, Medzi potokmi, Turná, Horný háj, Pod Dielom, Noviny a Ráčkovce, Do Javora, Dolná lúka, Hanusová, Od Belského, Bazík, Kypusi, Podrimáň, Pod studničkou, Noviny, V Piskani, Pri kríži, Lúčnica, Rožek, Do jarčeku koncom, Pri studienke, Na Hline, Kríž, Tabla pri háji, Pod Pieskom, Varkanč, Pod kruhy, Drobné a pod hájom, Na jamy, Vápenica, Prostredné hony, Pustý vrch, Predná voda, V lesoch, Pod Ornožkou, Močarné, Malcov, Pod Háj, Horné lúčky, Nové Košariská, Uhrínovec, Vrch, Krížne duhorovo, Niva, Kapustnice, Zaplavenina, Dolný koniec, Do pola, Náhrada

Miesto, Slovensko:, 11 z 17

Červené vŕby, Krupová, Pod cestou, Veľký Ján, Pod Uhliskami, Kopaná, Baškovec, Pod Hankovou, Pri pajte, Chrobákovo, Dubic, Nová Koronč, Medzi potokami, Nad Potoky, Rybníky, Diely, Pod Hájik, Zadný Kremenec, Pekárske, Kohutovec, Hrabinky, Mičudova lúka, Hrádok, Pod tibovky, Stráň pri studni, Uhor, Lazy, Niže hradskej, Boťanovské, Bočiny-Čefarka, Vartovná skala, Drienov, Panský les, Medzi potôčkami, Panský hon, Závadka a horné lúky, Zalamaná, Velky Vahan, Trnovka, Dudniská, Konopiská, Osičiny, Nad silnou stráňou, Rybníky, Zadný Mišak, Koncom na tomášovský chotár, Kratiny, Pod smrečiny, U diaľnom, Nemčík, Uhlavčie, Tri studničky, Chábzďa, Úboč, Sokolce Lúky, Raždie, Grúň, Za potokom, Bašta, Dolinky

Miesto, Slovensko:, 12 z 17

Pusté viničky, Voľné zeme, Jelšie, Grúň, Stávka, Nad Moskami, Široký kopec, Bláhovo, Pod hájom-I.hon, Kopanica, Pred Čížinou, Horné pole, Ziemky, Prikanálske lúky, Zapač, Čierna studňa, Dlhé od Zohoru, Pred dedinou, Dolinky, Zadné lúky, Vyše vsi, Svinka, Hačavská úboč, Čorgov, Nad Peknou vyhliadkou, Pod javorom, Jakušová, Kratiny, Žiar, Káčerove lazy, Hradské role, Za horou, Na nivách, Kalinčat hrb, Pastiersky roh, Rediny, Markovo, Krajné lúky, Pod stavom, Želiarske zeme, Za chrasťou, Sosny, Nad prameňom, Paseky a ždiare, Kišov grúň, Piešť, Lúky, Pirta, Žiare, Prvy vrch, Lovisko, Marošové skaly, Cintorínsky hon, Lán, Ohreblo, Pod bučkami, Stavenec, Pod Osojom, Listové, ZO Narcis

Miesto, Slovensko:, 13 z 17

Za kostolom, Banský vrch, Srná, Stranica, Pod Hrbom, Vyše ripňanskej cesty, Dolný les, Merkovo, Vzdialenejšie záhumenice, Záhumnie, Pod Kremienku, Vršn, Pod horou a Nivy za horou, Šariny, Pod Labou, Muneriva, Za Stožkom, Pod Hôrkami, Za Kmeťovkou, Nad mlákou, Pod buček, Nové sady, Liašovo, Maruše, Pod háj, Pod Roveň, Ripalová, Piesok, Pod dielikmi, Porazisko, Vápenice, Nad Kamenicou, Cigánsky vŕšok (Národný), Stredné hony, Cigrunt, Na vršku, Pri výsadbe, Kolpach, Poza jarky, Žiarec, Salaš, Hruštie, Kolónia, Spodné Šajby, Horná šajba, Bursovo, Beskyd, Husárske, Košariská, Klince, Gergó, Modriny, Šovc, Debnárik, Šingliarka, Šigrunt (Remeň, Jelšina), Pažite, Bladisko, Pri hruške, Schmintgrund

Miesto, Slovensko:, 14 z 17

Brezinka, Dlhé zeme, Breziny, Banište, Ihráč, Kalvaria, Zigmundov kút, Pri majeri, Jedlina, Jarky, Blatiná, Zámčok, Škriepny kopec, Brdce, Greicarová, Pastierska, Bukovina, Vančova, Haviarske, Halmešovský grúň, Mastička, Hrnčiarov, Mazarov kút, Špitálsky les, Hurka, Breziny, Lipová, Valovská, Kapustinská, Pri polesnom, Remerancie, Bardinová dolina, Urbár, Kotlina, Borovice, Žužňavská jama, Drieňovište, Prostredné nivy, Okolo Doliniek, Klin, Konopnice, Došťanka, Nad dolinami, Čertova hora, Roveň, Košariská, Diel, Strmý chodník, Hrabiny, Brehy, Šimonka, Pod záhrady, Barinka, Prostredná žabica, Viničné, Pod Svatvinou, Kondašský košiar, Môstkovo, Záhrady, Michalová

Miesto, Slovensko:, 15 z 17

Obšar, Petrovský ostrov, Krajčíre, Pažitné lány, Na Dielci, Úboč, Rovne, Brehy, Krovisko, Uhliská, Na jame, Abelovci, Široký hon, Moravkovci, Medzi potokmi, Dlhé, Kalvinová dolina, Háj, Sekačov, Za Dršňou, Nad Jarkami, Palovec, Malá medza, Hradisko, Lapište, Pri husníku a Mackových mláka, Hôrka, Ortáše, Kosienky, Sarky, Vrch Maretkina, Vyše mosta, Piatrová, Bukovina stráň, Chraste, Pod Jedlovnikom, Kalovník, Diel, U Martinkov, Záhumenice, Havrany, Veľký kopec, Sekaniny, Sosna, Za horným koncom, Košariská, Lazy, Kameňolom, Záhumienky, Dr. Héska, Kurička, Bočina, Košarište, Michalovka, Pri murovanom moste, Bal ta, Pod Strachovnicu, Noviny, Na chotári, Kubov vŕšok

Miesto, Slovensko:, 16 z 17

Lúčny, Štefanove lazy, Vyšný vrch, Jahodník, Regina, Na Veterník, Lány, Ďurkov vrch, Rača, Urbárske hory, Panštiny, Hlože, Noviny, Zdola šachty, Poza krúžok, Veľký Sulín, Trhovnica, Galícia, Pivovarná stráň, Panská cesta, Berešlak, Števkovka, Suchý vrch, Elova štrbina, Laštoky, Dlhé pole, Čistá voda, Lintich, Za hrbom, Pod záhradou, Záhumnie, Gedeonský les, Široké, Pekielko, Haškové, Kornfeld, Zadná Bykárka, Veľké rezervy, Pod kríkmi, Bukovina, Krivý bán, Hrušovec, Pod Stengerausom, Korcháň, Nad volovým, Lužná, Chrapová, Parlag, Ninatín, Lúka na beregu, Uhrínová, Pod šmingom, Rakytina, Za bučinou, Na štrát, Medzi vŕškami, Noviny, Lázy, Poddomok, Na piesok

Miesto, Slovensko:, 17 z 17

Uhliská, Pod Sovínom, Šamková, Nad brody, Babi klinec, Skalica, Na skalke, Jazvina, Badínska baňa, Dekretovo bralo, Hôrka, Brody, Horné pod chodníkom, Padelky, Nad Modlatínom, Tiesňava Čierneho potoka, Medzi potočky, Lehoťanka, Výsady, Struha, Pod lúčičky, Záhradský diel, Trávniky, Červené, Nad senderovou debrou, Korunovci, Rokyty, Člnok, Čajkovina, Dlhé lúky, Mackov breh, Dlhá, Za Stráňou, Jurgačov zárubok, Panské, Merník, Do jelší, Pri hradskej, Oslno, Dlhé

miesto inde

Stredné Slovensko (28775x), Východné Slovensko (25356x), Západné Slovensko (21678x), Prešovský kraj (16140x), Banskobystrický kraj (16096x), Žilinský kraj (12693x), Zemplín (10384x), Trenčiansky kraj (9689x), Košický kraj (9252x), Nitriansky kraj (7625x), Gemer (5721x), Spiš (4808x), Trnavský kraj (4406x), Liptov (2959x), Horehronie (2875x), Turiec (2628x), okres Rimavská Sobota (2455x), Orava (2449x), Záhorie (2427x), okres Levice (2289x), okres Bardejov (2129x), okres Rožňava (2097x), Kysuce (2077x), Bratislavský kraj (2054x), okres Veľký Krtíš (2024x), okres Prešov (1999x), okres Žilina (1930x), okres Považská Bystrica (1853x), okres Humenné (1844x), okres Michalovce (1747x)
miesto v Stredné Slovensko
miesto v Východné Slovensko
miesto v Západné Slovensko

Podobné, Slovensko:

77781x miesto, 10512x orientačný bod, 9551x turistické informácie, 7797x poľovnícky posed, 4955x prístrešok, altánok, 2849x ohnisko, 2335x štôlňa, 1559x orientačná mapa, 1249x miesto na piknik, 1219x chranený strom, 1140x studňa, 1098x atrakcia, 507x komín, 325x vodárenská veža, 67x ZOO, 24x väznica, 9x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku slovensko.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.