Cesta: príroda » prameň

Prameň, Slovensko

Prameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 ks prameň.

prameň inde

Stredné Slovensko (6730x), Žilinský kraj (5798x), Liptov (5128x), okres Ružomberok (3254x), okres Liptovský Mikuláš (1879x), Východné Slovensko (1491x), Západné Slovensko (1126x), Banskobystrický kraj (941x), Trenčiansky kraj (918x), Ružomberok (833x), Prešovský kraj (824x), Košický kraj (676x), Partizánska Ľupča (634x), Liptovská Osada (597x), Liptovská Lúžna (580x), Ľubochňa (529x), Spiš (508x), Liptovské Revúce (501x), Horehronie (455x), Podsuchá (323x), okres Trenčín (317x), Zemplín (290x), Gemer (264x), Lazisko (264x), Orava (248x), okres Banská Bystrica (244x), Bratislavský kraj (220x), okres Brezno (213x), okres Považská Bystrica (209x), Liptovská Štiavnica (195x)

Prameň, Slovensko:, 1 z 17

Mitická slatina, Sírne oko, Studienka Nad studňu, Kyselka, prameň, Prameň Ondrej, Termálny prameň Zlá voda, Vrt MA - 2, prístrešok, altánok, prístrešok, altánok, Vrt TSM-2, prameň, Marianska studnicka, Salvator I., prameň, prameň, Kyslá voda, Smokovecká kyselka, Zbojnícke studničky, Mokrý jarok, Blboták, socha, prameň, socha, Minerálna voda Teplica, Prameň Európa, Ságelská studnička, prameň, Klára, Nižňanský medokýš, Alžbeta, Anna, prameň, Studnička Františka, Horáreň Krasňany, Tajch, Prameň pred domom č.229, prameň, Teplý prameň, Turnianska kyselka, prameň, Prameň Šťavica, Medokýš pri cintoríne, prameň, prameň, Drieňová studnička, prameň, Psotka dom, prameň, Kubranská kyselka, Kyselka v Jarkoch, Krivé jarky, Havrilová, Hlavný prameň, prameň, Lekársky prameň, Anička, Matejova studňa, Prameň pri dom. č. 70, Pernek 1

Prameň, Slovensko:, 2 z 17

Šťavica, prameň, Horná studnička pri Kamennej búde, Dolná studnička pri Kamennej búde, Prameň M.R. Štefánika, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Bystrice, prameň, prameň, prameň, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Prameň Veterníček, Púšnik, prameň, prameň, Slaný vrt, Prameň Permoník, Vera, prameň, Baldovská, prameň, Prameň pri štôlni Bieber, Kúpeľný prameň - 2, Čierna vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, Kúpeľný prameň - 1, Výtok bazénov, prameň, Kúpeľný prameň - 3, prameň, prameň, prameň, Vajcovka I, prameň, Jegorovov prameň, prameň, Medokýš, prameň, prameň, prameň, prameň, Jánošík, Richtárova studnička, Prameň v Jelšine

Prameň, Slovensko:, 3 z 17

prameň, prameň, Banícky prameň, Vajcovka, prameň, Pri kaplnke, Krvavá studnička, Občasný prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Snežienka, Štiavnik, prameň, prameň, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97, Artézska studňa na Majzonovom námestí, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Selecká kyselka, Kúpeľný bazén ll., Dolný výver, Kúpeľný bazén l., prameň, prameň, Horný prameň, prameň, Prameň Jastrabie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Bohran, Kyselka pod olivou, Betónova skruž pod Tlstou horou, Pod bukom, Kadaň, prameň, Prameň Kolba, Vodný zdroj Malá Hradná, Kvašná voda I., Za bufetom, prameň, Prírodný pitný prameň Ifigénia, Kyselka

Prameň, Slovensko:, 4 z 17

prameň, Grófska studňa, Studnička Šípovo, prameň, Hlohová studnička, Bukovský prameň, prameň, Prameň Kyslá, Prameň pod Grigerovou záhradou, Prameň v skruži, Prameň na Martinskej, prameň, Medokýš, Šťava, Prameň Adam, prameň, Ilona, Kyslá, Kamilova studnička, Kvašná voda, prameň, prameň, Maralov, prameň, prameň, prameň, Minerálny Rakytov, prameň, prameň, Prameň pod kameňolomom, Florianova studnička, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Prameň Bôrina, Krivé jarky, Veľké Bielice - záhradný bazénik, Prameň v dome č. 79, Prameň Pod dubom, prameň, prameň, Kadlub pri mlyne, Nižný Blatník, prameň, Horská knižnica, prameň, Studnička Pod Novosádkami, U Kurucov, prameň, prameň, Lasce, Prameň Smolníka, prameň, Čierna vyvieračka, Debra, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Čurinka, Prameň Dobrá jama

Prameň, Slovensko:, 5 z 17

prameň, prameň, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Svätého Ladislava, prameň, Horný medokýš, Prameň Dolná Kyslá, Prameň Suchánka, prameň, prameň, prameň, Vodný zdroj Dubodiel, Prameň Michael, prameň, prameň, prameň, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Kyselka Okšov mlyn, Irena, Buganka, Prameň v potoku, číslo LM-53, Vajcovka 2, Vojtech, Viera, Kvašná voda, Ľudový, prístrešok, altánok, prameň, Banský, Vajcovka 1, prameň, Artézka voda, Florijánko, Prameň Polom, prameň, Prameň Pod Grúnikom, Svoradov prameň, prameň, prameň, Gizella Forrás, Prameň na dvore č. d. 3, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Bukoviny, prameň, prameň, STUDNIČKA, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 6 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Škvrkovec, prameň, Artézska studňa, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, prameň, Nový prameň, prameň, Medokýš pred Starým mlynom, Prameň pri bráne Grešu, Teplý prameň, Rudolf, prameň, Prameň na lúke, prameň, Dlhá siaha, prameň, Vrt ŠHG-1, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, Skalice, prameň, prameň, prameň, prameň, Prírodný minerálny zdroj, vrt MP-1, Studnička Medzihorie, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, prameň, Artézska studňa na Tajovského, Vodný zdroj čerpacia stanica Zadná studňa, Trenčianske Mitice, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Tisovská Šťavica, Prameň u A. Vrábaka, prameň, Prameň na Kláštorskej, Štefan vrt CH - 1, Kadlub v Španej doline, Prameň za Predpolomou, prameň, Prameň v hone Kopaná

Prameň, Slovensko:, 7 z 17

Vajcovka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Obycký prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Geretsch, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Jančiho prameň, prameň, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, Bazén u Michala Budaja, prameň, Jama, prameň, prameň, prameň, Širková, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, Tomášek, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub na svahu, Prameň Slatina na Zárieči, Dastinská kyselka, Hutník, Sliačanská minerálka Teplica, prameň, Prameň u Michala Budaja, Pavlovský minerálny prameň, Prameň v Podkeblí, Napájadlo, Prameň Bizovo, Slatina v obci, Prameň Mon Repos, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, rúra, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš u Gibalov, Očná studnička, prameň, Ivanov prameň, prameň, prameň, výver z Diablovej diery, Prameň na Pivonkovej, prameň, prameň, prameň, Prameň, Luštavá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Lásek, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, Prameň v obci

Prameň, Slovensko:, 9 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Prameň v skruži, prameň, prameň, prameň, prameň, Prirodny minerálny zdroj, vrt HG-3, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Fodorová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, Nový prameň, Emily, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, Prameň spod Berezinok, Záhoračka

Prameň, Slovensko:, 10 z 17

Haluzická kyselka, prameň, Hostcová voda, Prameň Šindolka, Prameň pri ceste, Studený prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Mokriaň, prameň, Studnička, prameň, Vyvieračka v Silickej Brezovej, prameň, prameň, prameň, Židova voda, Prameň rieky Nitra, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Apollo, prameň, Kvašná voda, Minerálny prameň Cemjata, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka Forrás, Za pálenicou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 11 z 17

Vyvieračka Pivničná diera, prameň, prameň, U Kurčíkov, prameň, Na láne, Červený medokýš, Jazierko, prameň, Slatvina, Pod Pätkovom, Studnička pod Sokolovou skalou, prameň, prameň, Sultánka, Prameň za domom č. 494, Zástupy, Prameň pri družstve, prameň, Smradľavá voda, prameň, STUDNIČKA, Prameň pri Hájovni, prameň, Jasenianska kyslá, Kvašná voda, Prameň Jozefkovo údolie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka "Studnička", prameň, Svätá studňa, prameň, prameň, Dolhoharmanecký válov, prameň, prameň, Prameň Kováčová, prameň, Anna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Brúska, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 12 z 17

prameň, prameň, Kyselka v Račkovej doline, Trstenica, prameň, prameň, prameň, Popík, prameň, Prameň v potoku, prameň, Nový prameň, prameň, Vyvieračka Eveteš, Prameň pod dedinou, prameň, Prameň pri kaplnke, prameň, Sulínka, Čičkov žliebok, prameň, Košariská, Východová, Prameň Peňažná, prameň, Farská studňa, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, Chabenec, Prameň nad potokom, Nový Polom, Medokýš pod chatou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Bruchačka, prameň, prameň, prameň, prameň, Bozó studňa, prameň, Nový kadlub, prameň, prameň, Lesný prameň, Zuzana, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Sama Chalupku, Legy, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 13 z 17

Prameň Boženy Nemcovej, prameň, Vajcovka pred hájovňou, prameň, prameň, Prameň pre jasienok, Medokýš, prameň, termal, prameň, Kadlub, prameň, Tri studničky, prameň, Prameň v obci, Kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlavina, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, Žarnovka, prameň, prameň, prameň, Jesenius, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pillerov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 14 z 17

Pramienok, prameň, prameň, prameň, prameň, strudna, prameň, Kadlub, prameň, prameň, prameň, Prameň v štôlni, Nový Matúš, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Horný prameň v Prašnici, prameň, Prameň štastia, prameň, prameň, prameň, prameň, Válov v Prašnici, prameň, prameň, Kramec, prameň, prameň, prameň, Črchliansky prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, Vaškovica, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, Vrt Z-2, Prameň pod Richtárovou, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 15 z 17

Občasná vyieračka v Rima-osade, prameň, prameň, prameň, Salamandria studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlávka, prameň, Žliabok, prameň, Prameň Telep I, Pokoj, prameň, prameň, Studnička Budička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, Kulifajka, prameň, Studnička Trosky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň

Prameň, Slovensko:, 16 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, Školský prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, Kadub U Boncov, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Bruna, prameň, Prameň Kulifajka, prameň, Prameň nad Porúbkou, Šťavica Torey, Kružliakov medokýš, Malá Vydrica, prameň

Prameň, Slovensko:, 17 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Márna, Mistríky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, do Jagnesi, prameň, prameň, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

prameň inde

Stredné Slovensko (6730x), Žilinský kraj (5798x), Liptov (5128x), okres Ružomberok (3254x), okres Liptovský Mikuláš (1879x), Východné Slovensko (1491x), Západné Slovensko (1126x), Banskobystrický kraj (941x), Trenčiansky kraj (918x), Ružomberok (833x), Prešovský kraj (824x), Košický kraj (676x), Partizánska Ľupča (634x), Liptovská Osada (597x), Liptovská Lúžna (580x), Ľubochňa (529x), Spiš (508x), Liptovské Revúce (501x), Horehronie (455x), Podsuchá (323x), okres Trenčín (317x), Zemplín (290x), Gemer (264x), Lazisko (264x), Orava (248x), okres Banská Bystrica (244x), Bratislavský kraj (220x), okres Brezno (213x), okres Považská Bystrica (209x), Liptovská Štiavnica (195x)
prameň v Stredné Slovensko
prameň v Žilinský kraj
prameň v Liptov

Podobné, Slovensko:

9551x prameň, 8405x vrch, 3017x prepadlina, 2883x výhľad, 1589x jaskyňa, 602x kameň, 582x sedlo, 493x vodopád
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
Prameň, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku slovensko.oma.sk priroda pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.