Cesta: duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 ks kostol.

kostol inde

Východné Slovensko (2664x), Stredné Slovensko (1831x), Západné Slovensko (1782x), Prešovský kraj (1678x), Košický kraj (987x), Zemplín (979x), Banskobystrický kraj (924x), Žilinský kraj (908x), Nitriansky kraj (735x), Trenčiansky kraj (595x), Spiš (561x), Trnavský kraj (452x), Bratislavský kraj (296x), Liptov (290x), Gemer (281x), okres Prešov (252x), okres Bardejov (245x), okres Košice - okolie (212x), Záhorie (199x), okres Trebišov (188x), Orava (187x), okres Michalovce (182x), Horehronie (182x), okres Levice (177x), Kysuce (169x), okres Ružomberok (162x), okres Vranov nad Topľou (158x), okres Prievidza (143x), okres Nitra (142x), okres Nové Zámky (137x)

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, Svätého Ducha, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol svätého Štefana, Synagóga, svätého Ladislava, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Sv. Michala, Kostol svätého Františka z Assisi, Kaplnka sv. Ondreja, svätého Františka z Assisi, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Kráľovnej rodiny, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Gorazda, Drevený artikulárny kostol, Kostol Krista Kráľa, Bazilika sv. Emeráma, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, svätého Michala, Kaplnka sv. Klimenta, Kostol Všetkých svätých, Kalvária, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kalvínsky kostol, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Kostol Zvestovania Pána, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Panny Márie Snežnej, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kaplnka sv. Anny, Synagóga, Kostol sv. Don Bosca, Kostol sv. Jakuba, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Konkatedrála Svätého Mikuláša, svätého Jána Krstiteľa, Veľký evanjelický kostol, Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa, Bazilika svätého Egidia, Evanjelický a. v. chrám Svätej Trojice, Kostol sv. Michala archanjela, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Jána Krstiteľa, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, Benediktínsky kláštor, Kostol Narodenia Panny Márie, Premonštrátsky kláštor, Tolerančný evanjelický a.v. kostol, Kostol sv. Mikuláša, Synagóga, Kostol sv. Juraja, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol sv. Cyrila a Metoda

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Kostol sv. Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kostol sv. Juraja, Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kostol svätého Mikuláša, Evanjelický kostol a. v., Bazilika narodenia Panny Márie, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol svätej Anny, Evanjelický kostol, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol svätej Margity, Kostol Svätej rodiny, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka svätej Rozálie, Pútnický kostol Svätého kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Bazilika sv. Mikuláša, Sv. Karola Boromejského, Kostol sv. Martina, Kostol Panny Márie Ružencovej, Chrám sv. Bazila Veľkého, Kostol sv. Heleny, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, Kostol sv. Kríža, Kostol Najsvätejšej Trojice, svätej Anny, Kostol svätých Cyrila a Metoda, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Navštívenia Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Rotunda sv. Juraja, Kostol sv. Martina, Kostol Ducha Svätého, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), Kostol Svätého Kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovstúpenia Pána, Cerkva sv. archanjela Michala, Kostol sv. Ladislava, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Ondreja, Kresťanské spoločenstvo Martin, Ortodoxná synagóga, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Nová ortodoxná synagóga, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kalvária, Dominikánsky kostol, Kostol svätých anjelov strážcov, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Augustína, Evanjelický kostol a.v., Nový evanjelický kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, svätý Lukáš

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

Wangdenling, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Chrám sv. Michala archanjela, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, Uršulínsky kostol, svätáho Mikuláša Biskupa, Židovské suburbium - Expozícia judaík E. Barkýna v Prešove, Kostol Najsvätejšej Trojice, Chrám svätého Rastislava, Evanejlický a. v. kostol, svätého Michala Archanjela, Kostol sv. Bartolomeja, Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Farnosť Evanjelickej cirkvi metodistickej Slavkovce, Bazilika Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Antona Pustovníka, svätého Štefana, Pravoslávny chrám, Ukrižovanie, Narodenia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka svätej Kataríny, Kostol svätého Mikuláša, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, sv. Štefana Kráľa, Malý evanjelický kostol, kostol, Kostol sv. Urbana, Katedrála svätého Šebastiána, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol sv. Gála, Kaplnka Kristovho tela, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Zborový dom Cirkvi Bratskej, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Michala archanjela, svätého Martina, Kostol sv. Jozefa Pestúna, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol Loretánskej Panny Márie, Kostol svätej Trojice, kostol, kostol, Kostol sv. Ladislava, Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Evanjelická cirkev metodistická - modlitebňa, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Urbana, Cirkev československá husitská - zborový dom, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Mikuláša, Drevený artikulárny kostol

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

Chrám sv. Petra a Pavla, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol Najsvätejšej Trojice, Centrum buddhizmu Diamantovej cesty, Kostol sv. Antona opáta, Porubská kaplnka, Kostol sv. Anny, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nájdenia sv. Kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Jána, apoštola, Milosť, Sedembolestnej Panny Márie, Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Svätého Kríža, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol svätého Ladislava, Kostol Svätého kríža, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Vojtecha biskupa, Saleziáni don Bosca – Tri hôrky, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol svätej Kataríny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Zborový dom Cirkvi bratskej, Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Imricha, Kostol Všetkých svätých, Zborový dom Karola Salvu, Evanjelický kostol a. v., Povýšenia svätého Kríža, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Kostol Sv. Šimona a Júdu, Františkánsky kostol sv. Jozefa, Evanjelický a. v. kostol, Panny Márie Kráľovnej pokoja, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol povýšenia Svätého kríža, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kráľovnej pokoja, Premenenia Pána, architekt, svätej Kataríny Alexandrijskej, Kostol sv. Martina z Tours, Kostol svätej Alžbety, Panny Márie Snežnej, Krista Kráľa, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, sv. archanjela Michala, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Štefana kráľa, kostol, Kostol Mena Panny Márie, Bazilika svätého Jakuba, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Kalvínsky kostol, Najsvätejšej Trojice, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Židovská synagóga, Evanjelický kostol, Neologická synagóga, Zazen Slovensko, Devleskero Kher – Boží Dom, sv. Jána Krstiteľa, Kalvínsky kostol, Evanjelický kostol a. v., Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní, Reformovaný kostol, svätého Jakuba, Kostol sv. Štefana, Kostol sv.Jána z Boha, Kostol Povýšenia svätého kríža, Kostol sv. Juraja, Kostol Panny Márie Pomocnice, kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., nanebovzatia Panny Márie, Katedrála svätého Martina, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický a. v. kostol, Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Chrám sv. Petra a Pavla, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Františka Serafínskeho, Kostol sv. Jána Bosca (saleziáni), Kostol svätého Jána Krstiteľa, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol Nanebovzatia Panny Márie, sv. Petra a Pavla, kostol, Pilát prestavuje Ježiša ľudu "Ecce homo", Kostol premenenia Pána, Najsvätejšej Trojice, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka sv. Jána Pavla II., Bičovanie Pána Ježiša, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol svätého Arnolda Janssena, Bazilika svätého Ondreja, Reformovaný kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Nanebovzatia Panny Márie, Špitálsky kostol svätého Ducha, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Evanjelický zborový dom, svätej Alžbety, Pravoslávny chrám, Evanjelický kostol a. v.

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

Kostol sv. Juraja, Kostol sv. Andreja Svorada a Benedikta, Reformovaný kostol, Kostol svätého Michala, Evanjelický kostol, Pilát si umýva ruky, Ježiš sa modlí na Olivovej hore, Kostol svätého Jána Bosca, Judáš bozkom zrádza Pána Ježiša, Ježiša udrú po tvári pred veľkňazom Kajfášom, Navštívenia Panny Márie, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol sv. Michala archanjela, Kaplnka sv. Martina, svätého Martina, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, Bratská jednota baptistov, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Ducha svätého, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, Evanjelický a. v. kostol, svätého Gorazda, svätého Juraja, Kostol sv. Ondreja, Piaristická kaplnka, Ducha Svätého Podlavice, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Kataríny, Synagóga, Chrám Obetovania Panny Márie, Kostol sv. Štefana Uhorského, Evanjelický kostol a. v., svätého Martina, Kostol Ducha Svätého, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Imricha, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Juraja, svätého archanjela Michala, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Imricha, Cholerová kaplnka, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol svätého Michala, Kostol sv. Rity, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Barbory, Rotunda sv. Margity Antiochijskej, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Ochrany Presvätej Bohorodičky

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol a. v., Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, svätého Gorazda, Evanjelický kostol a. v., Kostol Narodenia Panny Márie, Chrám Nanebovstúpenia Pána, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Kostol sv. Martina, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Cirkvi bratskej, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Mariánska kaplnka, Mariánska kaplnka, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Ježiša korunujú tŕním, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Chrám svätého prepodobného Serafima Sarovského, Kostol sv. Maurícia, Kostol sv. Egídia, Kaplnka Lurdskej Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol sv. Šimona a Júdu, Kaplnka sv. Bernadety, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Evanjelický kostol, kostol, Kostol sv. Imricha, mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Dom na skale, svätej Márie Magdalény, Zoslania Ducha Svätého, Kostol Krista Kráľa, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, obrátenia svätého Pavla, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Rozálie, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Matúša, Ježiša pribíjajú na kríž, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa (Banský kostol), Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Kostol Navštívenia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

Kostol sv. Mikuláša, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Ježiš napomína jeruzalemské ženy, Ježiš padá pod krížom, Kostol svätého Ondreja, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Františka Xaverského, svätého Štefana, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol svätého Juraja, Kostol sv. Štefana, Chrám blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Kaplnka sv. Patra Pia, Kalvínsky kostol, Kostol sv. Vojtecha, Wangdenling, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kaplnka Narodenia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Mena Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický a. v. kostol, svätého Filipa a Jakuba, Pútnická kaplnka Panny Márie, Svätej rodiny, svätých Petra a Pavla, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Martina z Tours, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Koháryho kaplnka, Kostol svätej Kataríny, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Evanjelický a. v. kostol, svätého Jána Nepomuckého, Starý minoritský kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Rímskokatolícky farský chrám Kráľovnej Pokoja, Cirkevný zbor Bratskej Jednoty Baptistov, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Mikuláša, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Veronika podáva Ježišovi šatku, Sála kráľovstva, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol a. v., Kostol Povýšenia Svätého kríža, Ježiša ukladajú do hrobu, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Svätej Trojice

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka svätého Dominika Sávia, Ježišovi vyzliekajú šaty, Evanjelický kostol a. v., Nový evanjelický kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Evanjelický kostol, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, IV. Sväté schody (Scala Sancta), Kostol svätého Gorazda, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka svätej Hildegardy, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Mikuláša, Chrám sv. archanjela Michala, Kaplnka Panny Márie Fatimskej, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kriustus a plačúce ženy, Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol Narodenia Panny Márie, Reformovaný kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol Navštívenia Panny Márie, svätého Michala, Kostol sv. Jakuba, Kostol Obetovania Pána, svätého Michala, Evanjelický kostol, Kostol sv. Martina, Bazilika Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jozefa, kostol, Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie, Kostol sv. Štefana, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., kostol, Kostol Povýšenie Svätého kríža, Narodenia Panny Márie, Prícestná kaplnka, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Štefana, svätého Juraja, Kostol sv. Ondreja, Kaplnka Panny Márie Ružencovej

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

Kaplnka Mena Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Kristá Kráľa, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol sv. Perta z Alkantary, Všetkých svätých, Kostol sv. Márie Magdalény, Kaplnka sv. Anny, Kostol Všetkých svätých, Synagóga Chevra Bikur Cholim, Kostol Všetkých svätých, Svätého Mikuláša, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Evanjelickej a. v. kostol, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Kostol sv. Lukáša, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Jozefa, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Kríža, Koscelek, Kostol sv. Ladislava, atrakcia, Evanjelický a. v. artikulárny kostol sv. Michala, Rotunda Sv. Juraja, Sv. Jozefa, Navštívenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Jakuba, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol svätej Heleny, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Synagóga, Kostol sv. Jozefa, Ochrany presvätej Bohorodičky, Zosnutia presvätej Bohorodičky, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Božského Srdca Ježišovho, Katedrála Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Mária 1937, Dom zhromaždenia, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

Chrám sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, Kostol sv. Anny, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., kostol, kostol, Kapucínsky kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol navštívenia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Synagóga, Kostol sv. Ladislava, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., kostol, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Márie Magdalény, Evanjelický kostol a. v., Chrám sv. Bazila Veľkého, kostol, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Reformovaný kostol, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., kostol, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol sv. Šimona a Júdu, svätej Anny, Synagóga, Židovská synagóga, Evanjelický kostol a. v., Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Panny Márie Lasaletskej, svätej Rozálie, Kaplnka Svätej rodiny, Sv. Jána Nepomuckého, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Navštívenia Panny Márie, svätého Ducha, Dom Srdca Ježišovho, Kostol sv. Františka z Assisi, kostol, Evanjelický kostol a. v., kostol, Baptisti - Cirkevný zbor, kostol, Kaplnka svätého Vavrinca, kostol, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Chrám Premenenia Pána, Sv. Anny

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

Chrám sv. Mikuláša, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka Utrpenia Pána Ježiša, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Premenenia Pána, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Ružencovej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Nástroje umučenia, IV., Ježišovo nanebovstúpenie, Dobrého Pastiera, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka sv. Márie, Ľutujúci Peter a zúfajúci Judáš, Kaplnka Lurdskej Panny Márie, Ježišovo zmŕtvychvstanie, Bičovanie a tŕnímkorunovanie Ježiša, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Reformovaný kostol, Bolestná matka, Kríž v Pažitiach, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Jozefa, robotníka, Kostol sv. Floriána, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol a. v., kostol, Lurdská jaskyňa, Chrám sv. Cyrila a Metoda, Evanjelický kostol a. v., Kostol Navšívenia Panny Márie, svätého Michala Archanjela, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Stanislava, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Bartolomeja, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Jozefa, robotníka, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Kataríny, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Chrám sv. Paraskevy, Kostol sv. Mikuláša, Kostol Krista Kráľa, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Štefana

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

kostol, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Piaristický kostol sv. Františka Xaverského, Morová kaplnka sv. Rozálie, Kostol sv. Anny, Kostol Mena Panny Márie, Chrám sv. Paraskevy, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, Chrám sv. proroka Eliáša, Kostol sv. Jozefa, Evanjelický kostol a. v., Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol sv. Martina, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, Zvestovania Pána, Evanjelicky kostol, Evanjelický a. v. kostol, Synagóga, Chrám sv. Cyrila a Metoda, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., narodenia Panny Márie, Kostol sv. Jána Krstiteľa, svätých Cyrila a Metoda, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol sv. Valentína, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Chrám sv. Michala archanjela, svätého Michala Archanjela, Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Martina z Tours, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Chrám svätého Michala Archanjela, Kláštorný chrám Premenenia Pána, kostol, Kostol sv. Don Bosca, Ján Pavol II., Chrám sv. Michala archanjela, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Ondreja, I, Kostol Božského srdca Ježišovho, Všetkých svätých, Evanjelický kostol a. v., Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostol svätého Urbana, Synagóga náboženskej obce Status quo ante, Armáda spásy, Evanjelický kostol a. v., Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

Bratská jednota baptistov, Kostol sv. Antona, Kostol sv. Ladislava, Kostol sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Jána Evanjelistu, Kostol sv. Martina, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol a. v., Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Červená kaplnka, kostol, Kostol Najsvätejšieho Mena Ježiša a Márie, Kresťanský zbor Bratislava, kostol sv.Ladislava, Kostol svätého Vincenta de Paul, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Novorománska kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Ludrovej - Kúte, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Martina z Tours, svätého Vavrinca, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kaplnka Svätej rodiny, Evanjelický a. v. kostol, Únik, Všetkých svätých, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Chrám bl. mučeníka Dominika Trčku, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol sv. Šebastiána, Kostol sv. Jozefa pestúna, Kostol Ducha Svätého, Ružencovej Panny Márie, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Michala archanjela, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kaplnka v Hámričkách, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Krista Kráľa, Kostol Všetkých svätých, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Anjelov, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov, Kostol sv. Jozefa, robotníka, Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

XIII, kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, Pravoslávna cirkevná obec v Spišskej Novej Vsi, Farnosť sv. Jozefa robotníka, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Božieho milosrdenstva, drevená cerkev, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Márie Magdalény, Kostol sv. Juraja, kostol, VI, kostol, kostol, II, Kostol Povýšenia Svätého kríža, III, V, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka Sedemboleestnej Panny Márie, Chrám sv. Michala archanjela, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický kostol, svätého Františka Saleského, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Jána Nepomuckého, kostol, Kostol sv. Gála, nanebovzatia Panny Márie, Chrám sv. Bazila Veľkého, Božieho milosrdenstva, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., kostol, kostol, Chrám Matky Božej Počajevskej, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Panny Márie Nanebovatej, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, Kaplnka Svätého kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Reformovanej cirkvi, kostol, Kostol Všetkých svätých, svätého Ondreja, Breznianska Kalvária, Kostol sv. Alžbety, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, Evanjelický kostol a. v., Kostol Povýšenia Svätého kríža, Evanjelický a. v. kostol

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

Sionská hora matky božej, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Márie Magdalény, Ducha Svätého, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Reformovaný kostol, Kostol sv. Martina, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Rotunda sv. Kozmu a Damiána, Kostol Všetkých svätých, kostol, kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., kostol, Malá kaplnka Presvätej Bohorodičky na Hrádku, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Kaplnka svätého Krištofa, Kaplnka sv. Jána Vianney, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Chrám sv. Petra a Pavla, Kostol Ružencovej Panny Márie, Cirkev bratská, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, Neologická synagóga, sv. Michala archanjela, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, Božia muka, kostol, Zborový dom Patmos ECAV Prešov, kostol, Kostol sv. Juraja, kostol, kostol, Kostol sv. Martina z Tours, Kostol Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kostol, Chrám sv. Cyrila a Metoda, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Reformovaný kostol, Zosnutia Panny Márie, Kresťanský zbor v Prievidzi, Kostol sv. Klementa rímského, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Hnutie Svetlo-Život, Kostol sv. Stefana, Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

Bratská jednota baptistov Cirkevný zbor Komárno, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka sv. Jozefa, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Gála, Kostol sv. Anny, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, Saleziáni Don Bosca, kostol, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Reformovaný kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Sála kráľovstva, svätého Lukáša, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Cerkev sv. Cyrila a Metoda, Reformovaný kostol, Chrám svätých sedmopočetníkov, Kostol zvestovania Panny Márie, Chrám Matky ustavičnej pomoci, kostol, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol Božieho milosrdenstva, kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, Kostol sv. Urbana, Chrám sv. Cyrila a Metoda, Kostol Najsvätejšej Trojice

kostol inde

Východné Slovensko (2664x), Stredné Slovensko (1831x), Západné Slovensko (1782x), Prešovský kraj (1678x), Košický kraj (987x), Zemplín (979x), Banskobystrický kraj (924x), Žilinský kraj (908x), Nitriansky kraj (735x), Trenčiansky kraj (595x), Spiš (561x), Trnavský kraj (452x), Bratislavský kraj (296x), Liptov (290x), Gemer (281x), okres Prešov (252x), okres Bardejov (245x), okres Košice - okolie (212x), Záhorie (199x), okres Trebišov (188x), Orava (187x), okres Michalovce (182x), Horehronie (182x), okres Levice (177x), Kysuce (169x), okres Ružomberok (162x), okres Vranov nad Topľou (158x), okres Prievidza (143x), okres Nitra (142x), okres Nové Zámky (137x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Stredné Slovensko
kostol v Západné Slovensko

Podobné, Slovensko:

6571x kostol, 5221x kríž, 5062x cintorín, 2296x kaplnka, 8x katolícka škola, 4x evanjelická škola, 2x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku slovensko.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.